EN LV EE

Laivams, uostams bei kroviniams

Vandens transporto priemonių draudimu apdraudžiami laivai, motorinės valtys, baržos, jachtos ir kt. vandens transporto priemonės. Draudžiamuoju įvykiu bus laikomas apdraustos vandens transporto priemonės užplaukimas ant seklumos, nuskendimas, gaisras, susidūrimas, vagystė ir kiti draudimo sutartyje nurodyti atvejai. Karo ir terorizmo rizika nėra draudžiama – tam reikalinga atskira vandens transporto priemonių draudimo nuo karo rizikos sutartis.

Vandens transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas

  • Frachtuotojo atsakomybė – apdraudžiama frachtuotojo atsakomybė laivo savininko ir kitų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
  • Prieplaukos operatoriaus atsakomybė – apdraudžiama prieplaukos operatoriaus atsakomybė dėl žalos vandens transporto priemonėms, esančioms jo žinioje ar jam patikėtoms (pvz., kateriui ar jachtai prisišvartavus prieplaukoje).
  • Laivų remonto įmonių atsakomybė – apdraudžiama laivų remonto įmonės atsakomybė dėl žalos remontuojamam laivui.
  • Uosto krovos kompanijų civilinė atsakomybė – apdraudžiama uosto krovos kompanijų civilinė atsakomybė dėl pakrovimo ar iškrovimo metu padarytos žalos laivui ar kroviniui.
  • Terminalo operatoriaus civilinė atsakomybė – apdraudžiama terminalo operatoriaus civilinė atsakomybė dėl žalos kroviniui, esančiam jo žinioje ar jam patikėtam saugojimo tikslais.
  • Uosto operatoriaus atsakomybė – apdraudžiama uosto operatoriaus atsakomybė dėl žalos laivams ir jų kroviniams, esantiems jo žinioje ar jam patikėtiems.
  • Laivų statybos įmonės civilinė atsakomybė – apdraudžiama žala laivo statybai naudojamoms medžiagoms, detalėms ir pastatytam laivui, taip pat laivo statytojo atsakomybė laivo savininkui, kol laivas bus pastatytas ir atiduotas savininkui.
  • Laivų savininkai ir frachtuotojai privalo būti apsidraudę „P&I“ (angl. Protection & Indemnity) draudimu, atlyginančiu trečiųjų asmenų patirtą žalą, susijusią su jų valdomu ar frachtuojamu laivu. „P&I“ draudimu dažniausiai draudžiama ši rizika: žala kroviniui ar jo praradimas, žala gamtai, žala laivo keleivių ar įgulos sveikatai, gyvybei ar turtui, žala, kilusi dėl laivų susidūrimo, liekanų pašalinimo po draudžiamojo įvykio išlaidos, bilieto neturinčių keleivių repatriacijos išlaidos.

Susisiekime!

Gabrielius Marozas

Specializuotų rizikų valdymas

+37061470904 gabrielius.marozas@aon.lt