EN LV EE

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Privalomas draudimas padengia dėl draudėjo kaltės nukentėjusiajam avarijos metu patirtus nuostolius. Taip pat šis draudimas atlygina žalą, jei nukentės kiti žmonės (keleiviai ar pėstieji) ar kitas turtas, pvz. tvora, šviesoforo stulpas.

Privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, yra 6 450 000 eurų dėl žalos asmeniui (įskaitant ir neturtinę žalą) ir 1 300 000 eurų dėl žalos turtui.

Kas draudžiama?

Kokia nauda įmonei?

Kam skirta?

transporto priemonės sugadinimas;

kiti nukentėję daiktai ar objektai;

gamtos užteršimas;

gyvūnai;

želdiniai;

sveikatos grąžinimo išlaidos;

laidojimo išlaidos;

maitintojo netekimas;

neturtinė žala.

gelbsti nuo neplanuotų išlaidų padarius žalą tretiesiems asmenims, jų turtui, sveikatai ar gyvybei.

transporto priemonių savininkams ir/ar jų teisiniams valdytojams;

privalomas visoms motorinėms transporto priemonėms, kurios skirtos važiuoti žeme ir yra registruotos ar ruošiamoms registruoti Lietuvoje.

Susisiekime!

Užpildykite formą    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="sme@draudimas.lt" destination-email="aonbaltic@aon.lt"]