EN LV EE

Produkto civilinės atsakomybės draudimas

Produkto gamintojui, tiekėjui, paslaugos teikėjui kyla civilinė atsakomybė už žalą, kurią sukelia netinkamos kokybės pagaminta ar parduota produkcija ar suteikta paslauga.

Kas draudžiama?

Kokia nauda įmonei?

Kam skirta?

gamintojo ar paslaugos teikėjo civilinė atsakomybė už žalą trečiųjų asmenų turtui ar sveikatai, kylanti dėl draudėjo parduotų gaminių / suteiktų paslaugų netinkamos kokybės;

produkto sumaišymo rizika (kai žala atsirado dėl kitų produktų, kurių sudėtine dalimi buvo draudėjo produktas, sugadinimas);

produkto atšaukimas iš rinkos (atlyginamos išlaidos dėl: nesaugaus produkto buvimo vietos nustatymo, nesaugaus produkto, fiziškai pritvirtinto ar kitaip prijungto prie kito produkto, atskyrimo, produkto nesaugių savybių nustatymo, produkto grąžinimo draudėjui, draudėjo nurodytiems asmenims, nesaugaus produkto taisymo ar sunaikinimo).

teikia neginčijamą naudą tiek kaltininkui, tiek nukentėjusiam asmeniui;

apsaugo žalą padariusio asmens turtą nuo jam pateiktų pretenzijų atlyginti padarytus nuostolius;

garantuoja nukentėjusiai šaliai nuostolių atlyginimą net ir tada, jei kaltinamasis dėl sunkios materialinės padėties negalėtų pats be draudimo pagalbos atlyginti padarytos žalos;

atlyginamos draudėjo teisinės gynybos išlaidos.

vykdantiems gamybos veiklą;

prekybos įmonėms;

paslaugas teikiančioms įmonėms.

Susisiekime!

Užpildykite formą    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="sme@draudimas.lt" destination-email="aonbaltic@aon.lt"]