EN LV EE

Įmonių turto draudimas

Įmonėms priklausančio nekilnojamojo turto (pastatų ir kitų statinių), kilnojamojo turto (gamybos bei prekybos įrenginių, prekių, žaliavų, atsargų, gatavos produkcijos, biuro ir prekybos įrangos, pagamintos produkcijos atsargų ir pan.) bei kitų papildomų draudimo objektų draudimas nuo staigių ir netikėtų draudiminių įvykių.

Įmonių turtas gali būti apdraudžiamas visų rizikų draudimu, kai draudimo apsauga galioja turto sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo atvejais, išskyrus nedraudžiamuosius įvykius arba išvardintų rizikų draudimu, kai šios rizikos išvardinamos draudimo polise.

Kas draudžiama?

Kokia nauda įmonei?

Kam skirta?

gaisro, žaibo, skysčio ištekėjimo iš sprinklerinės įrangos ir kitų ugnies rizikų;

vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemos avarijų ir kitų vandens rizikų;

gamtos jėgų – audros, krušos, potvynio, liūties, sniego slėgio, grunto įkritimo, grunto nuslydimo;

vagystės;

stiklo dužimo;

trečiųjų asmenų tyčinės veikos;

įtampos svyravimų;

kitų draudėjo ir draudiko sutartų draudžiamųjų įvykių.

kompensuoja turto atstatymą į buvusią būklę, kuris buvo prieš gaisrą, audrą ar kitą didelę nelaimę, kurios metu buvo suniokotas turtas, o įmonė patyrė didelių materialių nuostolių;

apsaugo įmonę nuo rūpesčių ir netikėtų išlaidų nelaimės atveju bei padeda greičiau grįžti į įprastą darbinės veiklos ritmą;

taip pat šis draudimas yra investicijų apsauga ir papildomos garantijos paskolai gauti;

po didelių nelaimių, kol atstatomi pastatai, atvežami nauji įrengimai ar užsakomos naujos medžiagos, verslo procesas sutrinka – gamyba ar paslaugų tiekimas nebevykdomas arba vykdomas tik iš dalies.

drausti savo turtą rekomenduojame visoms įmonėms, organizacijoms bei įstaigoms;

fiziniams asmenims, kurie turtą naudoja komercinei veiklai;

įmonių turto draudimas aktualus turto įsigijimo finansuotojams (lizingo kompanijoms, bankams).

Susisiekime!

Užpildykite formą    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="sme@draudimas.lt" destination-email="aonbaltic@aon.lt"]