EN LV EE

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Tai draudimo rūšis, kai apdraudžiama draudėjo, kaip darbdavio, civilinė atsakomybė už žalą, padarytą draudėjo darbuotojui dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir/ar pakeliui į darbą ar iš darbo.

Kokia žala atlyginama?

Kokia nauda įmonei?

Kam skirta?

turtinė ir neturtinė žala darbuotojui dėl nelaimingo atsitikimo darbe;

turtinė ir neturtinė žala darbuotojui dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą.

apsaugo įmonės interesus, kadangi draudimo bendrovė už darbdavį atlygina žalą darbuotojams;

draudimo įmokos įtraukiamos į įmonės sąnaudas;

nukentėjusiam asmeniui yra atlyginama faktinė jo sveikatai ar gyvybei padaryta žala, remiantis LR įstatymų nuostatomis, taip pat neturtinė žala, teismui pripažinus darbdavio kaltę ar taikos susitarimo pagrindu.

visiems darbdaviams, turintiems bent vieną samdomą darbuotoją.

Susisiekime!

Užpildykite formą    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="sme@draudimas.lt" destination-email="aonbaltic@aon.lt"]