EN LV EE

Miškų gaisrai sukelia energetikos pramonės pokyčius

Kadangi auganti klimato rizika didina stichinių nelaimių dažnį ir intensyvumą, dėl besikeičiančių oro sąlygų žymiai didėja kita grėsmė – miškų gaisrai.

Per pastaruosius dvejus metus rekordiniai miškų gaisrų nuostoliai kelia vis didesnę grėsmę žmonėms, nuosavybei ir verslui. „Nors miškų gaisrų kyla visuomet, pastarieji 2017 ir 2018 metų įvykiai urbanizuotoms vietovėms kainavo tiek daug kaip niekada anksčiau“, – teigia „Aon“ „Catastrophe Insight“ direktorius, meteorologas ir vadovas Steve Bowen.

Jis pridūrė, kad didėjantys nuostoliai keičia požiūrį į miškų gaisrų pavojų kaip visumą. „Kadangi žinomi gaisrų židiniai vis labiau urbanizuojami, dėl pažeidžiamumo galimi didesni praradimai – žmonėms, nuosavybei ir ištisiems pramonės sektoriams“, – sako Bowen.

O energetikos bendrovės yra itin pažeidžiamos ir patiriančios šios grėsmės poveikį. Pastaraisiais metais Kalifornijos, Teksaso ir Australijos bei kitų miškų gaisrų priežastys siejamos su elektros energijos tiekimo linijomis, o kai kuriais atvejais bendrovės susiduria su atsakomybe už poveikį aplinkai. „Energetikos pramonei keliami stichinių nelaimių pavojai nėra naujiena. Tačiau miškų gaisrų poveikis aplinkai auga, o tam, kad būtų surasti šios rizikos perkėlimo sprendimai, prireiks kūrybiškumo ir inovatyvaus požiūrio“, – teigia Mark Fishbaugh, „Aon“ „U.S. Power Practice“ vadovas.

Daug bendrovių, susiduriančių su augančiu miškų gaisrų pavojumi, turi ilgalaikes strategijas kitiems poveikiams sušvelninti. Kaip šios bendrovės pritaiko savo rizikos valdymą ir atsparumą, susidurdamos su intensyviai augančia rizika?

Iš 13 istorinių miškų gaisrų, atnešusių milijardus dolerių nuostolių, šeši įvyko 2017 ir 2018 metais. Pasauliniai apdraustieji nuostoliai dėl katastrofinių miškų gaisrų, „Aon“ vertinimu, sumušė naują beveik 20 mlrd. JAV dolerių rekordą, o ekonominės sąnaudos siekė 24 mlrd. JAV dolerių.

2018 m. Kalifornijos „Camp Fire“ buvo daugiausiai kainavęs užregistruotas miškų gaisras, atnešęs maždaug 12 mlrd. JAV dol. nuostolių, sunaikinęs 18 804 konstrukcijas, jo metu žuvo 88 žmonės. Tais pačiais metais Kalifornijoje įsiplieskusių „Woolsey“ ir „Carr“ gaisrų nuostoliai taip pat siekė daug milijardų dolerių.

Dėl klimato pokyčių ir besikeičiančių orų sąlygų daroma prielaida, kad miškų gaisrų pavojus ir toliau didės.

Orų pokyčiai, plėtros tendencijos didina miškų gaisrų poveikį aplinkai

Bendrovės, esančios miškų gaisrų paliestose teritorijose, susiduria su didesnėmis rizikomis, nes teritorijos tampa labiau išplėtotomis.

Pavyzdžiui, kibirkštys iš elektros energijos perdavimo linijų gali uždegti sausą augmeniją, sukeldamos milžiniškus gaisrus. „Milijardus nuostolių kainuojančios didžiulės katastrofos gal prasidėti tiesiog nuo sausos žemės, šiukšlės ir kibirkšties“, – sako Fishbaugh.

Šis klausimas ypač aktualus Kalifornijoje, kurios reljefas ir populiacijos augimas buvusiose kaimo vietovėse prisideda prie grėsmės. „Miškų gaisrai nėra naujiena, tačiau dėl šių veiksnių jų žalos apimtis ir mastas pradėjo keistis pagal tai, kaip draudimo rinka vertina riziką“, – teigia Fishbaugh.

Augančios rizikos valdymas

Infrastruktūros projektavimas: atsparumo stichinėms nelaimėms didinimas

Dėl elektros energijos ir energetikos bendrovių pobūdžio būtinos didelės investicijos į jų įrangą ir infrastruktūrą. „Aon“ „Global Energy“ generalinis direktorius Bruce Jefferis pastebi, kad elektros energijos bendrovės ilgai projektavo savo įrangą, kad ji tarnautų dešimtmečius, ypač pakrančių teritorijose.

„Elektros energijos bendrovės išleido milijardus dolerių, kad užtikrintų, jog jų įranga paruošta žinomoms katastrofoms, kurios gali kelti grėsmę jų veikimui, nuo inžinerijos iki saugumo programų ir evakuacijos protokolų“, – teigia Jefferis.

Praeityje daug energetikos bendrovių didelės rizikos laikotarpiais tiesiog išjungdavo energiją. Dabar, susidūrusios su plintančiu miškų gaisrų pavojumi, jos ieško būdų sušvelninti miškų gaisrų rizikas. O kai kuriuos atsakymus gali pateikti ir technologijos.

„The Edison Electric Institute“, asociacija, atstovaujanti visoms JAV investuotojų valdomoms elektros bendrovėms, neseniai įkūrė generalinių direktorių darbo grupę, siekiant išnagrinėti tiek reglamentavimo, tiek technologinius sprendimus, susijusius su miškų gaisrų poveikiu.

Elektros paslaugų bendrovė „Southern California Edison“ pateikė planus stiprinti savo sistemą, kad padidėtų atsparumas miškų gaisrams ir sumažėtų jų rizika. Svarbiausiose zonose bendrovė naudoja dengtus laidininkus, kad sumažintų užsiliepsnojimo dėl pašalinių objektų sąveikos su antžeminėmis linijomis tikimybę. Be to, ji imasi priemonių stiprinti informuotumo apie situaciją galimybes, siekiant įvertinti miškų gaisrų rizikas ir į jas reaguoti naudojant infraraudonųjų spindulių įrangą įrenginiams tikrinti ir pritaikant dar agresyvesnę augmenijos valdymo veiklą.

Tarp kitų techninių sprendimų, skirtų nustatyti ir valdyti miškų gaisrų poveikį, yra dronai ir kitos kamerų ar jutiklių technologijos.

Pagrindiniai tikslai: prioritetas – augmenijos valdymas

Fishbaugh teigia, kad, be atsakingų investicijų ir reagavimo protokolų, „esmė – tinkamas augmenijos valdymas“. „Apskritai negalime teigti, kad linijos turi trūkumų arba kad saugumo programos neveikia. Daugelyje šių incidentų pagrindinis dalykas – užtverti ir sustabdyti augmeniją.“ Grėsmei augant, platesnė diskusija dėl augmenijos valdymo gali padėti geriau nustatyti riziką.

Perdraudimo rinka: kūrybiškas rizikos perkėlimas

Miškų gaisrų rizikai greitai augant, kai kurie draudikai mažina savo pajėgumus arba didina draudimo kainą. Todėl bendrovės ieško būdų perkelti dalį rizikos, o atsakymus galėtų pateikti perdraudikai. „Alternatyvos gali būti šiek tiek brangesnės, bet kai kurios energetikos bendrovės galėtų rasti galimybių pereidamos tiesiai prie perdraudimo rinkų“, – sako Fishbaugh.

Teisės aktai ir grėsmės valdymas

Fishbaugh nuomone, dėl augančios miškų gaisrų rizikos gali padidėti spaudimas priimti griežtesnius teisės aktus, kuriuose didžiausias dėmesys galėtų būti skiriamas saugumui ir bendrovių atsakomybės riboms.
2018 m. rugsėjo mėn. Kalifornijos valstija įgyvendino įstatymą, reikalaujantį energetikos bendrovėms pateikti miškų gaisrų padarinių sušvelninimo planus, bendradarbiauti su „CalFire“ (Kalifornijos valstijos priešgaisrinis dalinys) sprendžiant su miškų gaisrais susijusius klausimus ir sudarant nepriklausomų vertintojų, vertinančių elektros infrastruktūros saugumą, sąrašą. 2019 m. vasario mėn. pradžioje aštuonios Kalifornijos bendrovės pateikė miškų gaisrų padarinių sušvelninimo planus. Kaip aiškina Fishbaugh, kadangi grėsmė neapsiriboja tik Kalifornija, šioje valstijoje prie atsakomybės už poveikį aplinkai, susijusį su įranga, daugiausiai prisideda griežta atsakomybė ir atvirkštinio konfiskavimo statutai.

Keičiantis rizikoms, rizikos valdymo politika turi prisitaikyti

Esamos rizikos kinta ir atsiranda naujų. Energetikos bendrovių reakcija į augančias miškų gaisrų grėsmes – tai pramonės sektoriaus, iš naujo apgalvojančio rizikos strategiją naujo poveikio aplinkai akivaizdoje, pavyzdys.
„Miškų gaisrai tapo esminiu klausimu, o situacija šiuo metu labai nepastovi“, – teigia Fishbaugh. „Žvelgiant į ateitį, mes ir toliau stebėsime, kaip pramonės sektorius taiko naujoviškas strategijas, siekiant suvaldyti augančią riziką.“

Apie Aon Baltic