EN LV EE

Vadovų civilinei atsakomybei

Įmonių vadovai, atlikdami savo, kaip vadovų, pareigas, susiduria su tam tikra rizika, ir jiems gali tekti asmeniškai atlyginti trečiųjų asmenų (dažniausiai – akcininkų) patirtą žalą dėl netinkamo vadovo pareigų atlikimo. Net ir dėl nepagrįsto ieškinio patiriamos išlaidos teisinei gynybai tokioje byloje gali būti didelės.

Jei įmonė yra apsidraudusi vadovų civilinės atsakomybės draudimu, draudimo bendrovė atlygins įmonės vadovo finansinius nuostolius, patirtus trečiosioms šalims pateikus ieškinį dėl netinkamo vadovo pareigų vykdymo, taip pat teisinės gynybos išlaidas, jei vadovui tenka gintis dėl pareikšto reikalavimo atlyginti žalą.

Vadovų civilinės atsakomybės draudimo apsauga dažniausiai skirstoma į 2 dalis:

  • A dalis: apdraudžiami vadovų netinkamų veiksmų padariniai, kai pati įmonė negali atlyginti nuostolių už vadovus (neleidžia įstatymai, įmonė finansiškai nepajėgi ir pan.).
  • B dalis: atlyginamos pačios įmonės išlaidos, patirtos atlyginant tretiesiems asmenims vadovų veiksmais padarytą žalą.

Vadovų civilinės atsakomybės draudimu gali būti papildomai draudžiami darbo etikos pažeidimų atvejai: tikras ar įtariamas neteisėtas atleidimas iš darbo, nepriėmimas į darbą arba nepaaukštinimas pareigose, seksualinis priekabiavimas ar kt. persekiojimas, diskriminacija ir pan.

Susisiekime!

Linas Pikšrys

Grupės vadovas

+37061013568 linas.piksrys@aon.lt