EN LV EE

Pirkėjų nemokumo rizikai

Prekinių kreditų draudimas suteikia draudimo apsaugą nuo pirkėjų nemokumo, bankroto ir nesąžiningumo (tyčinio vengimo atsiskaityti). Ši paslauga teikiama tiek vidaus, tiek eksporto rinkose dirbančioms įmonėms.

Įmonės interesas Problema, su kuria susiduria įmonė Sprendimo būdas
Pinigų srautų sureguliavimas Net ir dėl laikino pirkėjų nemokumo neretai kyla pinigų srautų problemų, įšaldomi įmonės pinigai, pritrūksta apyvartinių lėšų. Banko paskolos ar eksporto akredityvai kaip alternatyva dėl įvairių priežasčių (kainos, užstato) dažnai yra nepriimtini. Draudimo išmokos išmokėjimas padeda sureguliuoti pinigų srautus. Draudimo bendrovės aktyvūs veiksmai išieškant skolą taip pat dažnai padeda greičiau atgauti skolas neteisminiu keliu.
Konkurencinis pranašumas Siekiant išvengti didesnės rizikos, dažnai vengiama pirkėjams (ypač naujiems) suteikti atidėto mokėjimo terminus ar taikyti ilgesnius. Taip netenkama konkurencinio pranašumo, o taip pat ir galimybės parduoti daugiau. Apdraudus prekinius kreditus, rizika perkeliama draudimo bendrovei. Šitaip įmonė gali pagerinti pardavimo sąlygas ir išplėsti savo rinką.
Debitorių mokumo tikrinimas Kai situacija rinkoje nestabili, pirkėjų finansinis pajėgumas gali smarkiai kisti. Tai ypač svarbu pradedant dirbti su naujais partneriais. Prieš prisiimdama riziką, draudimo bendrovė objektyviai įvertina prekybos su vienu ar kitu partneriu nemokumo riziką, pirkėjų mokumą. Rizika tampa valdoma ir prognozuojama. Sukuriama efektyvi kreditų portfelio valdymo sistema.

Susisiekime!

Darius Klemka

Kreditų rizikų valdymo grupės vadovas

+37068570135 darius.klemka@aon.lt