EN LV EE

Verslo nutrūkimo draudimas

Draudžiami draudėjo finansiniai nuostoliai, atsiradę dėl to, kad draudėjas yra priverstas nutraukti verslą ar sumažinti jo apimtis dėl verslui naudojamo turto sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo dėl draudžiamojo įvykio.

Apsidraudus verslo nutrūkimo draudimu, bus atlyginti finansiniai nuostoliai, kurie atsiranda dėl turtinių nuostolių įmonėje (gaisro, sprogimo ir kitų turto draudimo sutartyse išvardintų apdraustų rizikų).

Verslo nutrūkimas visuomet yra draudžiamas kartu su įmonių turto ir/ar įrenginių gedimų draudimu. Tuomet atlyginama tik tų pačių arba siauresnės apimties rizikų sukelta žala.

Kas draudžiama?

Kokia nauda įmonei?

Kam skirta?

negautas pelnas, kurį įmonė būtų uždirbusi, jei jos turtas nebūtų buvęs sugadintas ar sunaikintas;

fiksuotos sąnaudos (darbuotojų atlyginimai, bankų palūkanos, nusidėvėjimas) ir kiti ilgalaikiai pastovūs įsipareigojimai, kurias įmonė patiria nepriklausomai nuo to, kad jos veikla yra sutrikdyta;

dalis kintamųjų kaštų įmonei palaikyti, papildomas išlaidas, kurias įmonė patiria norėdama sumažinti verslo nutrūkimo nuostolius bei paspartinti prarasto turto atkūrimą ir atnaujinti veiklą.

po draudžiamojo įvykio įmonė įgyja galimybę neprarasti suplanuoto pelno ir išlaiko galimybę įvykdyti pastoviuosius finansinius įsipareigojimus;

atlyginami ne tik materialūs nuostoliai, bet įmonei padedama grįžti į pradinį lygį, kokiame ji buvo iki veiklos pertraukimo;

operatyviai atnaujinusi veiklą įmonė išlaiko galimybę neprarasti rinkos dalies.

gamybinėms įmonėms, kurių veikla dėl draudiminio įvykio gali nutrūkti santykinai ilgam laikui;

kitoms pelno siekiančioms įmonėms.

Susisiekime!

Užpildykite formą    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="sme@draudimas.lt" destination-email="aonbaltic@aon.lt"]