EN LV EE

Transportuojamų krovinių draudimas

Krovinių draudimas apsaugo nuo finansinių rizikų, kaip praradimą, vagystę ar kitą žalą prekių savininkui. Šis draudimas apima bet kokią naują ar naudotą transportuojamo turto rūšį, kur atsakomybę neša krovinio savininkas ir/arba krovinio savininko paskirtas vežėjas. Galioja vietiniams ir tarptautiniams pervežimams.

Kas draudžiama?

Kokia nauda įmonei?

Kam skirta?

suteikia draudimo apsaugą nuo krovinio pakrovimo momento iki iškrovimo galutiniame sandėlyje;

atlygina visus nuostolius, išskyrus nurodytas išimtis;

galioja ICC (A) sąlygos (tarptautinės krovinių sąlygos);

galioja įvairioms transportavimo rūšims (laivais, geležinkeliu, vilkikais, lėktuvais);

dengia ne tik vienkartinį pervežimą arba krovinių srautą per metus.

plačiausia apsauga krovinio savininkui – prekės apdraustos pilna krovinio verte;

prekės bus saugomos iki galutinio transportavimo taško, pilna krovinio verte ir neapsiribojant pagal esančius įstatymus ir tarptautines konvencijas, reglamentuojančias vežėjo atsakomybę;

plati draudiminė apsauga (stichinės nelaimės, avarija, apiplėšimas, vagystė, pakrovimas, iškrovimas ir pekrovimas, laikinas sandėliavimas);

galimybė padidinti apdrausto krovinio vertę muitų, PVM ir 10% pelno sąnaudomis (pridedama prie bendros draudžiamos krovinio vertės);

draudimas gali galioti ir naujai, ir naudotai produkcijai;

galioja visiems pervežimo būdams – jūra, kelių transportu, geležinkeliu ir oru;

galimybė drausti parodų metu (transportavimas pirmyn ir atgal);

greitesnis žalų administravimas, negu bandant išieškoti nuostolius iš kaltosios pusės.

gamintojams ir prekybininkams;

prekių importuotojams ir eksportuotojams;

vežėjams ir ekspeditoriams, kai naudos gavėjas yra krovinio savininkas.

Susisiekime!

Užpildykite formą    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="sme@draudimas.lt" destination-email="aonbaltic@aon.lt"]