EN LV EE

Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Šis draudimas atlygina žalą, padarytą tretiesiems asmenims ir užsakovui dėl atliekamų ar atliktų statinio statybos bei rekonstrukcijos darbų. Rangovas privalo savo civilinę atsakomybę apdrausti atskirai dėl kiekvieno statomo statinio, dėl kurio sudaryta rangos sutartis.

Kas draudžiama?

Kokia nauda įmonei?

Kam skirta?

atlygina rangovo padarytą žalą tretiesiems asmenims dėl atliekamų (atliktų) statybos darbų draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis nei dveji metai;

draudimo sutartis taip pat apima ir subrangovų civilinę atsakomybę;

galima apdrausti neturtinę žalą.

priduodant objektą Valstybinei komisijai, šis draudimas yra reikalaujamas pagal Statybos užbaigimo STR;

apsaugo nuo trečiųjų asmenų pretenzijų bendrovei.

privalomas fiziniams arba juridiniams asmenims, statantiems statinius;

rangovas neprivalo drausti savo civilinės atsakomybės statydamas nesudėtingus statinius ir atlikdamas statinio paprastąjį remontą;

taip pat neprivaloma drausti juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems statybos darbus ūkio būdu.

Susisiekime!

Užpildykite formą    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="sme@draudimas.lt" destination-email="aonbaltic@aon.lt"]