EN LV EE

Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Šis draudimas atlygina žalą, padarytą tretiesiems asmenims ir užsakovui dėl netinkamai atliktų projektavimo darbų draudimo sutarties galiojimo metu ir 5 metus po objekto (statinio) statybos darbų užbaigimo.

Kas draudžiama?

Kokia nauda įmonei?

Kam skirta?

atlygina projektuotojo padarytą žalą tretiesiems asmenims dėl netinkamai atliktų projektavimo darbų draudimo sutarties galiojimo metu ir 5 metus po objekto (statinio) statybos darbų užbaigimo;

draudimo sutartis gali būti metinė (draudimo apsauga galioja visiems projektams, kai projektavimo darbų sutartys pasirašytos po draudimo sutarties įsigaliojimo dienos) arba draudimo sutartis sudaryta vieno konkretaus statinio projektavimo darbams;

gali būti numatyta draudimo apsauga ir projekto vykdymo priežiūros metu;

draudimo sutartis taip pat apima ir subrangovų civilinę atsakomybę;

galima apdrausti neturtinę žalą.

draudimą reikia pateikti norint gauti statybos leidimą;

priduodant objektą Valstybinei komisijai, šis draudimas yra reikalaujamas pagal Statybos užbaigimo STR;

apsaugo nuo trečiųjų asmenų pretenzijų bendrovei.

privalomas fiziniams arba juridiniams asmenims, projektuojantiems statinius.

Susisiekime!

Užpildykite formą    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="sme@draudimas.lt" destination-email="aonbaltic@aon.lt"]