EN LV EE

Profesinės civilinės atasakomybės draudimas

Profesija yra darbinė veikla, kuriai atlikti reikia specializuotų tam tikros trukmės studijų ir darbo patirties. Tam tikros veiklos, tokios kaip, pavyzdžiui, gydymo, projektavimo, advokato, notaro, apskaitininko, yra rizikingesnės nei kitos. Netinkamai suteiktos minėtų veiklų paslaugos gali sukelti didelę žalą paslaugų gavėjams arba trečiosioms šalims.

Šių profesinių veiklų vykdytojai privalo draustis profesinės atsakomybės draudimu: advokatai, antstoliai, auditoriai, draudimo tarpininkai, kelionių organizatoriai, notarai, statinio projektuotojai, statinio techniniai prižiūrėtojai, sveikatos priežiūros įstaigos, notarai, turto ir verslo vertintojų ir kt. Visų privalomųjų civilinės atsakomybės draudimų sąrašą skelbia Lietuvos bankas.

Privalomuosiuose draudimuose nustatyta draudimo apimtis ne visada yra pakankama, todėl draudimo apimčiai išplėsti gali būti reikalingas papildomas savanoriškas profesinės civilinės atsakomybės draudimas.

Kokia žala atlyginama?

Kokia nauda įmonei?

Kam skirta?

draudėjo dėl klaidos, neatsargumo ar aplaidumo vykdant profesinę veiklą padaryta žala profesinių paslaugų užsakovui, tretiesiems asmenims;

išlaidos, susijusios su žalos reikalavimo nagrinėjimu ir gynyba;

išlaidos, patirtos reputacijos išsaugojimui.

kompensuoja išlaidas, kilusias dėl ieškovo pretenzijos ar ieškinio;

sumažina pelno praradimo riziką dėl verslo nutrūkimo;

atlygina nuostolius trečiajai šaliai dėl įmonės darbuotojų netyčinio aplaidumo, neapdairumo, klaidų ir pan., kurių gali pasitaikyti jų profesinėje veikloje.

siūlantiems konsultavimo paslaugas;

vykdantiems statybų veiklą;

teikiantiems projektavimo paslaugas;

buhalteriams;

advokatams;

anstoliams;

notarams;

auditoriams;

draudimo brokeriams;

kelionių organizatoriams;

sveikatos priežiūros įstaigoms;

turto vertintojams;

transporto ir logistikos paslaugų teikėjams;

teikiantiems kitas paslaugos;

vykdantiems įvairią gamybinę veiklą.

Susisiekime!

Užpildykite formą    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="sme@draudimas.lt" destination-email="aonbaltic@aon.lt"]