EN LV EE

Pasėlių draudimas

Pagrindinis šio draudimo principas - atlyginami nuostoliai dėl pasėlių derliaus trūkumo. Tai visų rizikų draudimas įskaitant gamtos poveikį, klimatines sąlygas, kenkėjus, ligas, ugnį ir t.t.

Kas draudžiama?

Kokia nauda įmonei?

Kam skirta?

draudžiamos rizikos - visų rizikų draudimas: gamtos jėgos, klimatinės sąlygos, kenkėjai, ligos, ugnis;

nedraudžiamieji įvykiai - karas, terorizmas arba branduolinės energijos poveikis;

draudimo suma nustatoma atsižvelgiant į apsodintų pasėlių plotą, planuojamą derlingumą ir pardavimo kainą (dėmenų sandauga);

draudimo išmoka mokama dėl pasėlių derliaus trūkumo, jeigu nustatomas skirtumas tarp kelerių metų regiono derlingumo indekso vidurkio bei šių metų to paties regiono vidurkio. Regionu yra laikoma atitinkama šalies apskritis arba savivaldybė;

žalų reguliavimas paprastas ir sklandus. Nėra tikrinama faktinė pasėlių būklė, nustatinėjami pažeisti plotai ir t.t.

draudimas nuo visų rizikų;

nedengiami tik nuostoliai dėl karo, terorizmo arba branduolinės energijos poveikio;

paprasta sudaryti draudimo sutartį - pakanka pateikti auginamų pasėlių tipą, regioną ir planuojamą derlingumą;

paprastas ir aiškus žalos atlyginimo procesas - nuostoliui nustatyti pakanka statistikos departamento ataskaitos;

draudimo išmoka mokama nedelsiant, jeigu nustatomas skirtumas tarp kelerių metų regiono derlingumo indekso vidurkio bei šių metų to paties regiono vidurkio. Regionu yra laikoma atitinkama šalies apskritis arba savivaldybė.

didelėms žemės ūkio bendrovėms, kurių preliminarus draudžiamų pasėlių plotas ~ 15 000 ha.

Susisiekime!

Užpildykite formą    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="sme@draudimas.lt" destination-email="aonbaltic@aon.lt"]