EN LV EE

Nuosavybės draudimo produktai

Jūsų turtas, priklausomai nuo jo pobūdžio, gali būti apsaugotas keliomis draudimo rūšimis. Paklauskite mūsų, kuri draudimo rūšis tinkamiausia Jūsų nuosavybei.

Įmonių turto draudimas

Įmonėms priklausančio nekilnojamojo bei kilnojamojo turto bei kitų papildomų objektų draudimas nuo staigių ir netikėtų draudiminių įvykių.

Kasko draudimas

Visapusis savanoriškas transporto priemonės draudimas dėl staiga ir netikėtai atsitikusių įvykių transporto priemonei Lietuvoje ir geografinėje Europoje.

Transportuojamų krovinių draudimas

Krovinių draudimas apsaugo nuo finansinių rizikų, kaip praradimą, vagystę ar kitą žalą prekių savininkui.

Įrenginių gedimų draudimas

Įrenginių gedimų draudimas atlygina žalą ar nuostolius nuo nenumatytų įvykių, padariusių žalą įrenginiams, mašinoms ar mechanizmams.

Meno dirbinių draudimas

Draudimo objektas – didelės vertės paveikslų, skulptūrų, baldų, antikvarinių daiktų, papuošalų ir kt. kolekcijos bei pavieniai meno dirbiniai.

Jachtų ir pramoginių laivų draudimas

Lietuvoje paskutiniais metais daugėja buriuotojų ir plaukiojimo laivais mėgėjų, pamažu auga ir pramoginių laivų, katerių ir jachtų skaičius.

Pasėlių draudimas

Atlyginami nuostoliai dėl pasėlių derliaus trūkumo. Tai visų rizikų draudimas įskaitant gamtos poveikį, klimatines sąlygas, kenkėjus, ligas, ugnį ir kitas rizikas.

Statybos ir montavimo darbų visų rizikų draudimas

Tai draudimo rūšis, užtikrinanti atliekamų statybos ir montavimo darbų apsaugą visą jų vykdymo laikotarpį.

Politinių rizikų, politinio smurto, karo ir terorizmo draudimas

Šis draudimas atlygina verslo nutrūkimo ar turto nuostolius dėl riaušių, streikų, sukilimų, revoliucijų, pilietinių karų, karų tarp valstybių, terorizmo.