EN LV EE

Atsakomybės draudimo produktai

Per pastaruosius metus pretenzijų ir ieškinių bendrovėms skaičius padidėjo kelis kartus. Vadinamoji „pretenzijų kultūra“ vis labiau plinta ir Lietuvoje. Be to, auga ir ieškovų prašomos žalos atlyginimo sumos. Šią ieškinių ir pretenzijų gausą įtakoja ir teisės aktai, suteikiantys asmenims ir įmonėms didesnes galimybes reikalauti finansinės kompensacijos. Todėl specialiai jūsų verslui sukurtas atsakomybės draudimas jau nėra nereikalingas prabanga ir dažnu atveju apsaugo įmonę ne tik nuo didžiulių nuostolių, bet ir nuo bankroto.

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Privalomas draudimas padengia dėl draudėjo kaltės nukentėjusiajam eismo įvykio metu patirtus nuostolius.

Direktorių ir vadovų civilinės atsakomybės draudimas (D&O)

Įmonės vadovaujančių asmenų atsakomybės draudimo esminis tikslas yra suteikti finansinę apsaugą įmonės vadovams, kai dėl galimai neteisėtų jų veiksmų, atliekant jiems priskirtas vadovavimo ir priežiūros funkcijas, jiems kyla civilinė atsakomybė.

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Įmonės vadovaujančių asmenų atsakomybės draudimo esminis tikslas yra suteikti finansinę apsaugą įmonės vadovams, kai dėl galimai neteisėtų jų veiksmų, atliekant jiems priskirtas vadovavimo ir priežiūros funkcijas, jiems kyla civilinė atsakomybė.

Profesinės civilinės atasakomybės draudimas

Netinkamai suteiktos paslaugos gali sukelti didelę žalą paslaugų gavėjams arba trečiosioms šalims, todėl profesinių veiklų vykdytojams rekomenduojame draustis profesinės atsakomybės draudimu.

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Tai draudimo rūšis, kai apdraudžiama draudėjo, kaip darbdavio, civilinė atsakomybė už žalą, padarytą draudėjo darbuotojui dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir/ar pakeliui į darbą ar iš darbo.

Produkto civilinės atsakomybės draudimas

Produkto gamintojui, tiekėjui, paslaugos teikėjui kyla civilinė atsakomybė už žalą, kurią sukelia netinkamos kokybės pagaminta ar parduota produkcija ar suteikta paslauga.

Jūrinio verslo įmonių atsakomybės draudimas

Jūrinių atsakomybių (Marine) terminas apima atsakomybes: frachtuotojo, prieplaukos operatoriaus, laivų statybos ir remonto įmonių, uosto krovos kompanijų, terminalo ar uosto operatoriaus.

Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Šis draudimas atlygina žalą, padarytą tretiesiems asmenims ir užsakovui dėl atliekamų ar atliktų statinio statybos bei rekonstrukcijos darbų.

Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Šis draudimas atlygina žalą, padarytą tretiesiems asmenims ir užsakovui dėl netinkamai atliktų projektavimo darbų.