EN LV EE

Top 10 didžiausių šių metų rizikų bei grėsmių

Ekonominiai nuosmukiai, besikeičiančios rinkos sąlygos ir prekės ženklo bei reputacijos apsauga – tai tik keletas pavojų, kurie neleidžia vadovams ramiai miegoti naktį.

Globali ir tarpusavyje susijusi ekonomika lemia tai, kad įvykiai vienoje pasaulio dalyje gali turėti didelių pasekmių kitoje pasaulio dalyje. Pavyzdžiui, prekybos įtampa tarp JAV ir Kinijos gali turėti įtakos tiekimo grandinėms visame pasaulyje, o ši įtampa gali daryti poveikį operacijoms, našumui ir pelningumui. Netikrumas dėl „Brexit“ sukūrė daug painiavos JAV ir ES santykiuose bei tarptautinėje prekyboje. Technologijos vis sunkiau atsiejamos nuo kasdienio gyvenimo, todėl organizacijos skuba transformuoti savo veiklą, kad neatsiliktų nuo vartotojų paklausos ir apsaugotų savo reputaciją bei prekės ženklą.

„Kai aplink tiek daug pokyčių ir neapibrėžtumų, visų dydžių įmonės stengiasi teikti pirmenybę savo rizikos valdymui“, – sako Rory Moloney, generalinis „Global Risk Consulting“ direktorius, „Aon“. Kaip rodo „Aon“ 2019 m. Pasaulinės rizikos valdymo tyrimas, dėl pokyčių lygio ir greičio, pasirengimas rizikai – įmonės pasirengimas kovoti su nustatytomis ir kylančiomis rizikomis – pasiekė žemiausią tašką per dešimtmetį.

Kadangi verslo lyderiai susiduria su šiomis rizikomis, „Aon“ generalinis direktorius Greg Case pabrėžia, kad rizikos valdymo funkcija turi tapti visuotiniu prioritetu. „Tai rizikos valdytojų galimybė paskatinti evoliuciją ir suvaldyti riziką įmonių lygmeniu“, – sako G. Case.


1. Ekonominis sulėtėjimas/Lėtas atsigavimas

Rizika: daugelis ekonomistų mano, kad JAV recesija tikėtina iki 2021 m. pabaigos. Toks sulėtėjimas gali pakenki visam pasauliui; jau juntama lėtėjanti prekyba, sumažėjo pajamos, sumažėjo kapitalo išlaidos ir sulėtėjo nekilnojamojo turto veikla. Ekonomikos sulėtėjimas taip pat galėtų paskatinti prekybos karus ir geopolitines grėsmes arba atvirkščiai.

Rekomendacijos: nepalankiausiomis sąlygomis atliekant griežtus testus ir atsižvelgiant į hipotetinius scenarijus, galima įvertinti įmonės gebėjimą ekonominiu nuosmukiu pagerinti našumą ir produktyvumą bei rasti alternatyvių investicijų.

2. Pakenkimas reputacijai/žala prekės ženklui

Rizika: kiekvienas verslas susiduria su reputacijai kylančia rizika, pvz., dėl netinkamo elgesio, produktų atšaukimo ir duomenų pažeidimų, kurie kelia pavojų vartotojų privatumui. Bet kuris iš jų gali daryti įtaką įmonės prekės ženklo suvokimui ir turėti didelių finansinių pasekmių. Be to, nepertraukiamas naujienų srautas ir socialinės žiniasklaidos priemonėmis susietas pasaulis kelia grėsmę organizacijoms ir gali daryti ilgalaikę žalą reputacijai ir prekės ženklui.

Rekomendacijos: riziką reputacijai laikydami svarbiu savo verslo strategijos elementu, vadovai turėtų aktyviai kurti atsakomuosius planus. Jei kiltų grėsmė reputacijai, jie galėtų greitai kreiptis į visuomenę.

3. Paspartinti rinkos veiksnių pokyčiai

Rizika: kylanti pasaulinės prekybos įtampa ir „Brexit“ neapibrėžtumas,- tai tik du veiksniai iš visų galimų, kurie gali greitai pakeisti rinkos sąlygas įmonėms netikėtu būdu. O trikdančių technologijų atsiradimas gali staiga imti kelti grėsmę esamiems verslo modeliams.

Rekomendacijos: verslo vadovai turėtų apsvarstyti išankstinio perspėjimo sistemas, kurios padėtų nustatyti galimas rinkos veiksnių rizikas.

Scenarijų planavimas gali padėti įmonėms nustatyti rizikos tolerancijos lygius ir tinkamus rizikos valdymo veiksmus, kaip pavyzdžiui, tiekimo grandinių įvairovės ir tinkamų rizikos perdavimo strategijų sukūrimas, saugumo protokolų peržiūra bei korekcija.

4. Verslo nutrūkimas

Rizika: žmogaus veiksmai (pvz., teroristiniai veiksmai, pilietiniai neramumai ar kibernetiniai išpuoliai) arba stichinės nelaimės (pvz., uraganai, žemės drebėjimai, gaisrai ar potvyniai) sutrikdo verslo operacijas. Nesvarbu, ar nuostoliai yra fiziniai, kaip stichinių nelaimių atveju, ar nefiziniai, kaip kibernetinio išpuolio atveju, dėl tokių sutrikdymų atsirandantys finansiniai nuostoliai gali būti labai dideli.

Rekomendacijos: vadovai turi nustatyti pažeidžiamumo sritis, kai išorinės jėgos gali sutrikdyti operacijas, ir galimų nuostolių mastą bei įvykio tikimybę.

Organizacijos turėtų apsvarstyti aktyvius veiksmus (įskaitant rizikos inžineriją, rizikos finansavimą ir pokyčių valdymą), kurie padėtų suvaldyti verslo nutraukimo riziką.

5. Didėjanti konkurencija

Rizika: įmonių veikla sparčiai kinta visose pramonės šakose. Tarp naujausių veiksnių, darančių įtaką verslui, yra Daiktų interneto (angl. Internet of things – IoT ) ir „Pramonės 4.0“ trikdančios technologijos kartu su dalijimosi ekonomika.

Rekomendacijos: organizacijos turi įvertinti talentų, reikalingų jų verslo strategijoms įgyvendinti, poreikį. Atsiradus naujiems modeliams, įmonėse atsiras ir talentų poreikis.

Duomenys ir analizė – vidinė ir išorinė – yra pagrindinės priemonės, padedančios įmonėms pastebėti tendencijas ir įgyti konkurencinį pranašumą.

6. Kibernetinė ataka/Duomenų pažeidimas

Rizika: kiekviena organizacija yra pažeidžiama ir gali nukentėti nuo kibernetinės rizikos, o pramonės šakos, kurios labai priklauso nuo efektyvumą ir konkurencingumą didinančių skaitmeninių technologijų, yra ypatingame pavojuje. Pasak Ponemon instituto, vidutinės duomenų pažeidimo išlaidos pasauliniu mastu 2018 metais padidėjo 6,4 proc., iki 3,86 mln.

Rekomendacijos: kiekvienas organizacijos lygmuo turi suprasti galimą kibernetinės atakos ir duomenų pažeidimo poveikį, o po to kartu dirbti taip, kad riziką sumažintų.

Įmonės turėtų apsvarstyti galimybę taikyti visapusišką požiūrį į kibernetines grėsmes: nuolat vertinti jų rizikos profilius, apsvarstyti pažeidžiamas sritis ir aktyviai sustiprinti kibernetinę gynybą.

7. Prekių kainų rizika

Rizika: prekių kainos gali turėti tiesioginį poveikį beveik visoms pramonės šakoms. Prekių rinkų nepastovumas nėra neįprastas, tačiau naujausi įvykiai padidino susirūpinimą prekių kainų rizika. Pasak Pasaulio banko, prekių rinkoms įtakos turėjo prekybos karai ir politinis nestabilumas įvairiose pasaulio dalyse, finansų rinkų spaudimas kai kuriose kylančios ekonomikos šalyse ir net ekstremalios oro sąlygos, o taip pat didėjančios JAV palūkanų normos ir dolerio vertės padidėjimas.

Rekomendacijos: ilgalaikė prekių kainų strategija galėtų padėti planuoti pirkimus ir išvengti situacijų, kai įmonė verčiama atlikti didelius pirkimus nežinomomis kainomis.

Supratimas apie tai, kokią įtaką prekių kainos turi kitoms verslo sritims, gali padėti įmonėms įvertinti, ar tiekimo grandinė ir verslo nutraukimas yra susiję su prekių kainų svyravimais.

8. Pinigų srautų/Likvidumo rizika

Rizika: įvykis, dėl kurio sumažėja organizacijos pinigų srautas arba likvidumas, gali lemti tai, kad verslas nesugebės įvykdyti trumpalaikių ar vidutinės trukmės įsipareigojimų. Pinigų srautų riziką galima priskirti ekonominiam neapibrėžtumui ir finansų rinkos nepastovumui. Tačiau ji taip pat gali būti siejama su kitomis į dešimtuką patenkančiomis rizikomis, įskaitant ekonomikos sulėtėjimą ir lėtą atsigavimą bei prekių kainų svyravimą.

Rekomendacijos: pinigų srautų rizika susirūpinę įmonės turėtų stebėti ir gerinti savo grynųjų pinigų pozicijas.

Organizacijos taip pat turėtų vykdyti kontroliuojamas pinigų valdymo sistemas; sumažinti arba pristabdyti išlaidas, o ne sutelkti dėmesį į įplaukas; sumažinti apyvartinį kapitalą; bandyti pagerinti savo finansines struktūras bei finansavimo galimybes.

9. Nesugebėjimas diegti naujovių/patenkinti vartotojų poreikių

Rizika: nesvarbu, ar šviesos įjungimui namuose naudojama aplikacija, ar tai atlieka skaitmeninis asistentas, vartotojai prie technologinių sprendimų prisitaiko greitai. Todėl jei siekiate, kad įmonė išliktų aktuali ir konkurencinga, naujovės yra būtinos.

Rekomendacijos: duomenys ir analizė galėtų padėti organizacijoms geriau suprasti vartotojų poreikius ir pateiktų verslo modelio keitimo perspektyvą, kuri atsižvelgtų į vartotojų poreikius.

Mažesni pokyčiai ir inovacijos, kaip pvz., veiklos efektyvumo gerinimas, naujų būdų, kaip aptarnauti klientus arba sukurti naujus sprendimus tradiciniams pavojams spręsti, sukūrimas, yra tokie pat svarbūs, kaip ir transformuojančios technologijos.

10. Reguliavimo ir teisėkūros pokyčiai

Rizika: neaiški ar sudėtinga reguliavimo sistema gali būti tikras iššūkis organizacijos gebėjimui vykdyti veiklą. Daugelis pramonės šakų susiduria su griežtomis saugos taisyklėmis, aplinkosaugos standartais ir kainų ataskaitų teikimo reikalavimais, tačiau naujosios reguliavimo pastangos naujose srityse (kaip pvz., duomenų privatumas) turi įtakos kiekvienam verslui.

Rekomendacijos: įmonės turėtų apsvarstyti galimybę atsirandančias taisykles įtraukti į savo verslo strategijas ir kurti sistemas, padėsiančias greitai reaguoti į pokyčius.

Į reikalavimą laikytis taisyklių, vadovai gali pažvelgti kaip į galimybę verslui, kuri gali būti vertinama kaip konkurencinis pranašumas prieš tuos, kurie prie tokių pokyčių prisitaiko ne taip greitai ar mažiau veiksmingai.

Našumo didinimas nepastovios rizikos klimate

Dabartinių rinkos galimybių suderinimas su strategiškai suplanuota rizika padės organizacijoms sėkmingai veikti besivystančioje rizikos aplinkoje.

Kūrybiški sprendimai greičiausiai ateis iš visų organizacijos dalių. „Efektyviausios organizacijos iššūkius priims visapusiškai, įtraukdamos visos organizacijos lyderius ir pasitelkdamos jų unikalius požiūrius ir patirtį bei derindamos šią informaciją su konkrečių sektorių duomenimis ir prognostinėmis analitinėmis priemonėmis. Taip jos lengviau priims sprendimus dėl investicijų į rizikos valdymą“, – pažymi G. Case.

Apie Aon Baltic