EN LV EE

Koronavirusas: patarimai klientams, turintiems kreditų draudimą

Dėl COVID-19 pandemijos ir pasaulio mastu taikomų suvaldymo priemonių poveikio daugelyje verslo sektorių prognozuojamas staigus pradelstų skolų augimas ir didėjantis bankrotų skaičius.

Manome, kad šiuo itin neapibrėžtu laiku, dar svarbiau tampa tinkamai pasirūpinti įmonės operacijų dokumentais, gautinų skolų valdymu, Jūsų teisių užtikrinimu ir turimos kredito draudimo sutarties sąlygų ir įsipareigojimų vykdymu.

Rekomenduojame palaikyti glaudų ryšį su savo klientais ir neatlikti naujų pardavimų vien dėl to, kad turite draudimo apsaugą.

Būkite atsargūs! Gali pasitaikyti atvejų, kai į Jus kreipsis klientai, kurie jau vėluoja atsiskaityti savo kitiems tiekėjams, o dar blogiau – „netikri“ pirkėjai, kurie gali pasinaudoti Jumis, kai

būsite susitelkę išsaugoti savo verslo apimtis.

Mūsų patarimai

  • Akivaizdu, kad draudimo bendrovių prisiimamos rizikos apetitas sumažės. Būkite pasiruošę kredito limitų sumažinimams ar atšaukimams.
  • Būkite pasiruošę pranešimams iš savo ilgalaikių klientų apie jų mokumo problemas ir atsiskaitymų sunkumus.
  • Nepriimkite užsakymų, kurie gali būti įvykdyti vėliau, nei po poros savaičių, nes Jūsų kliento kredito limitas gali būti sumažintas arba pats klientas gali tapti nemokiu.
  • Būkite apdairūs tvarkydami kiekvieno užsakymo dokumentus.
  • Gaukite kliento patvirtinimą apie nesumokėtą likutį: prieš ir po kiekvieno pristatymo.
  • Rūpinkitės savo gautinomis sumomis ir jų susigrąžinimu, saugokite susijusią korespondenciją.
  • Laikykitės savo kreditų draudimo sutartyje numatytų pranešimo apie uždelstą skolą ir pavedimo išieškojimui terminų. Draudimo bendrovės gali šiuos terminus prailginti atskiru pranešimu. Atidžiai įvertinkite šiuose pranešimuose numatytas sąlygas.
  • Jei tapo žinoma nepalanki informacija apie klientą, nedelsiant sustabdykite pristatymą ir pasidalinkite turima informacija su draudimo bendrove.
Apie Aon Baltic